19 januari 2024

Circul8.energy, e-powerhouse in de polder

Wereldwijd is de capaciteit voor productie van groene elektriciteit in 2023 maar liefst verdubbeld. Het leeuwendeel daarvan is gebaseerd op zonneënergie. De Circul8.energy groep heeft in Flevoland zijn steentje aan deze groei bijgedragen. Nog meer dan dat: de capaciteit van Solarvation, het cluster waarvan Circul8.energy onderdeel uitmaakt, is in 2023 zelfs met 120 % gegroeid! We doen een blik achter de schermen. 

Circul8.energy: eerste zonnepark in 2019

De Circul8.energy groep is mede-eigenaar van het zonnepark dat oostelijk van Lelystad is gelegen en reeds in 2019 in gebruik is genomen. De capaciteit van 42 MW(p) staat borg voor een stroomproductie waarmee op jaarbasis zo’n 12.000 huishoudens kunnen worden bediend. Het park is aangesloten op het elektriciteitsnet van Alliander. “We hebben hier veel ervaring opgedaan” zegt Luke Bouwman, CEO van Circul8.energy. “En we wisten daarom goed waar we op moeten letten bij de volgende generatie parken.”

Forse uitbreiding capaciteit in 2023

Verspreid over een tweetal nabije locaties heeft de Circul8.energy groep in 2023 ruim 50 MW(p) capaciteit bijgebouwd. Deze parken zijn aangesloten via een directe lijn op ‘Smart Grid Flevoland’, een lokaal netwerk waaraan ook andere zonneparken en windturbines leveren. De grond waarop de zonneparken zijn aangelegd is eigendom van WUR (Wageningen Universiteit en Research). Zo heeft het voormalige terrein voor grootschalig onderzoek aan o.a. intensieve veehouderij plaatsgemaakt voor de groene economie. Luke Bouwman: “Het hele traject tot realisatie heeft zo’n vier jaar in beslag genomen, inclusief ontmanteling van de oude inventaris, vergunningaanvraag, stroomafnamecontracten, financiering, aanbesteding tot start aanleg.”

Volle stroomnetten, wat dan?

We horen bijna dagelijks van overvolle elektriciteitsnetten, ‘netwerkcongestie’ genoemd in het jargon. Kan al die stroom er dan nog wel bij? “Dat is de kracht van het Smart Grid Flevoland, want hier zijn we niet direct afhankelijk van het publieke elektriciteitsnet”, vervolgt Luke Bouwman van Circul8.energy. “Tegelijkertijd is dit ook de mede reden dat we twee jaar geleden al begonnen zijn met voorbereidingen om een grote batterij te plaatsen die schommelingen in vraag en aanbod van stroom kan opvangen. Verder hebben we eind 2023 een vergunningaanvraag ingediend om een deel van de stroom te gebruiken voor productie van groene waterstof.”

*Op de foto: co-founder Solarvation Kees van Woerden, Manager Solarparken Rolf Wortelboer en CEO en founder Circul8.energy Luke Bouwman

Blijf up to date

Top