Green Hydrogen

Groene waterstof  en batterijen hand in hand

Groene Waterstof in Flevoland

Flevoland is nu al landskampioen in opwek van groene elektriciteit met zon en wind. De provincie kent daarmee een uitstekende uitgangspositie om een voortrekkersrol te nemen in de vergroening van Nederland: als baken in een groene economie, als leider in emissiereductie met positieve impact op klimaat, gezondheid en natuur, en als baanbrekend voorbeeld voor maatschappelijke inbedding en co-creatie voor een brede welvaart. In deze context neemt de provincie het initiatief om in samenwerking met private partijen te komen tot een ‘Flevolandse Hydrogen Valley’. De activiteiten van Circul8.energy sluiten hier naadloos op aan.

Masterplan Groene Waterstof

Nederland moet door in de energietransitie om de doelen te gaan halen. Wij zien Groene Waterstof als een belangrijke speler hierin en met grote potentie voor de toekomst. We beginnen met deelprojecten in Lelystad, daarna breiden we uit naar Flevoland en vervolgens heel Nederland en daarbuiten.

HyDeer®

Een ‘Flevolandse Hydrogen Valley’ is de ambitie van de provincie Flevoland. Als eerste in de provincie werkt Circul8.energy aan de productie van waterstof uit lokale groene elektriciteit, waarvoor de opstart in het najaar van 2024 is gepland. De voorbereidingen voor een productiefaciliteit van 1250 ton groene waterstof per jaar zijn al in volle gang.

Blijf up to date

Top