Green Hydrogen

Groene waterstof de energiedrager van de toekomst

HyDeer®

Circul8.energy kondigt met trots de lancering aan van het baanbrekende Project HyDeer®, een innovatieve stap in de productie van 100% groene waterstof. Met het team Circul8.energy streven we naar duurzame energieoplossingen te bieden en bij te dragen aan de energietransitie in Nederland.

Groene Waterstof in Flevoland

Flevoland is nu al landskampioen in opwek van groene elektriciteit met zon en wind. De provincie kent daarmee een uitstekende uitgangspositie om een voortrekkersrol te nemen in de vergroening van Nederland: als baken in een groene economie, als leider in emissiereductie met positieve impact op klimaat, gezondheid en natuur, en als baanbrekend voorbeeld voor maatschappelijke inbedding en co-creatie voor een brede welvaart. In deze context neemt de provincie het initiatief om in samenwerking met private partijen te komen tot een ‘Flevolandse Hydrogen Valley’. De activiteiten van Circul8.energy sluiten hier naadloos op aan.

Masterplan Groene Waterstof

Nederland moet door in de energietransitie om de doelen te gaan halen. Wij zien Groene Waterstof als een belangrijke speler hierin en met grote potentie voor de toekomst. We beginnen met deelprojecten in Lelystad, daarna breiden we uit naar Flevoland en vervolgens heel Nederland en daarbuiten.

Blijf up to date

Top