Groene Waterstof in Flevoland

Flevoland is nu al landskampioen in opwek van groene elektriciteit met zon en wind. De provincie kent daarmee een uitstekende uitgangspositie om een voortrekkersrol te nemen in de vergroening van Nederland: als baken in een groene economie, als leider in emissiereductie met positieve impact op klimaat, gezondheid en natuur, en als baanbrekend voorbeeld voor maatschappelijke inbedding en co-creatie voor een brede welvaart. In deze context neemt de provincie het initiatief om in samenwerking met private partijen te komen tot een ‘Flevolandse Hydrogen Valley’. De activiteiten van Circul8.energy sluiten hier naadloos op aan.

In een toekomstig duurzaam energiesysteem speelt elektrificatie een sleutelrol. Groene elektriciteit wordt zoveel mogelijk direct verbruikt, en waar mogelijk opgeslagen in batterijen. Dit systeem kent wel beperkingen, en daar zal groene waterstof als energiedrager een sterk complementaire rol vervullen. Hierover en meer in onze position paper Groene Waterstof in Flevoland.

Circul8.energy neemt een voortrekkersrol in de realisatie van productie en levering van groene waterstof in Flevoland. De basis is gelegd voor de realisatie van een productiecapaciteit van 1250 ton waterstof per jaar, op te starten in 2024: het project HyDeer®. 

Wie gaat die groene waterstof straks in de regio gebruiken? Circul8.energy werkt in partnership met:

  • WUR Open Teelten: aardgasvrij in 2025, en werkend aan ‘De boerderij van de Toekomst’
  • Lelystad Airport, met waterstofvliegtuigen op weg naar een toekomstige modelluchthaven

En natuurlijk houdt het hier niet mee op. We zijn in overleg met tal van bedrijven, bedrijventerreinen, Flevokusthaven e.a.

Complexe vraagstukken verlangen samenwerking vanuit verschillende disciplines, en dit is precies zoals wij werken. Of het nu gaat om technisch ontwerp, ruimtelijke inpassing, vergunningen, financiering of verkoop en distributie, op elk terrein hebben we de expertise aan boord van ons Team. 

 

Circul8.energy: put good energy in, get good energy out

Blijf up to date

Top