Masterplan Groene Waterstof

Nederland moet door in de energietransitie om de doelen te gaan halen. Wij zien Groene Waterstof als een belangrijke speler hierin en met grote potentie voor de toekomst. We beginnen met deelprojecten in Lelystad, daarna breiden we uit naar Flevoland en vervolgens heel Nederland en daarbuiten.

In samenwerking met KWR, HySolar en Milo hebben wij een masterplan ontwikkeld voor het uitrollen van Groene Waterstof in Flevoland en daarbuiten. Door onze samenwerking met KWR en Hysolar is Prof. dr. Ad van Wijk actief betrokken bij het project. Het masterplan is hier te downloaden.

Via deelprojecten zullen er stappen worden gezet richting het masterplan. Met Circul8.energy zijn we concrete plannen aan het maken voor het realiseren van een groene waterstoffabriek (50-100MW) in de omgeving van Lelystad. Dit willen we graag ook combineren met een GDS op het bedrijventerrein nabij de Flevokusthaven. 

Interesse in groene waterstof? We komen graag in contact

 

Blijf up to date

Top